miércoles, 5 de junio de 2013

APANSCE també es manifesta i s'adhereix a la protestaL'Associació de Pares de Nens Sords està molt preocupada per les declaracions de la directora general d'educació la Sra. Alba Espot en les que lamenta que els nens sords necessitin intèrpret al batxillerat i als cicles formatius. No ha entès que a l'acabar l’Eso no s’han convertit en oients, segueixen sent sords i necessiten els intèrprets a l'aula perquè que encara que parlin, escriguin i llegeixin bé continuen sense sentir-hi.

Hauria de ser motiu d’orgull per al Departament d’Educació que els estudiants sords demanin amb tanta vehemència que es garanteixi la qualitat de la seva formació, tenint un accés total al currículum. Els intèrprets de signes no son una modalitat educativa o lingüística, son una mesura d’accessibilitat. En definitiva el que estan reclamant és la seva inclusió educativa.

Els intèrprets de llengua de signes no són un caprici. Son un recurs imprescindible per a què els estudiants sords tinguin un accés complet a la informació i es trobin en igualtat de condicions i oportunitats que els seus companys oïdors.

De fet, a la vida real passa exactament al contrari del que vostè pretén amb les seves declaracions i les dades tan contundents ho demostren:

Pràcticament el 90% de les famílies amb nens sords menors de 5 anys opten per no utilitzar la llengua de signes en l’educació dels seus fills. Però el tant per cent va augmentant amb els anys. A l’ESO ja són el 50%, un 60% al Batxillerat i fins al 70% als cicles formatius. Les demandes d’intèrpret van en augment durant tot el procés educatiu dels alumnes sords.

De les seves declaracions se’n desprèn que durant tots els anys que ha treballat amb nens i joves sords no els ha escoltat mai i això ens preocupa molt. Les persones sordes saben millor que ningú el que necessiten, es tracta doncs d’escoltar-los a ells. Raquel Perich, presidenta APANSCE.

(Carta publicada el 10 de juny de 2013 a EntreTots, de El Periódico de Catalunya, fer clic aquí)