martes, 25 de noviembre de 2014

I Trobada d'Estudiants Sords Universitaris


El passat 21 de novembre, ADCS-DifuSord va acollir la I Trobada d'Estudiants Sords Universitaris amb la participació d'uns 20 joves que actualment estan estudiant a la universitat.

L'objectiu de realitzar aquest punt de trobada, va ser el d’intercanvi i de reflexió dels actuals estudiants sords universitaris, pel que fa als seus estudis i la seva accessibilitat. També afavorir el contacte entre els sords universitaris per compartir les seves experiències, estratègies i per fer aportacions mútues.

Nosaltres, com a entitat hem recollit les aportacions (en procés d'elaboració) per fer-les arribar als organismes relacionats amb el món acadèmic i universitari, i entitats vinculants amb les persones sordes i/o de la discapacitat. Es va realitzar un qüestionari previ a la Trobada, per preveure la informació i la situació de cada estudiant sord universitari. Es va recollir molta informació rel·levant, essent aportacions importants que podem fer arribar a les universitats i a les entitats.

Analitzant el questionari, els joves sords universitaris són d’edats compreses entre 19 i 27 anys. La mitjana és d’uns 23 anys. Hi ha una àmplia varietat en els estudis universitaris: Psicologia, Pedagogia, Ed. Social, Ed. Primària, Fisioteràpia, Veterinària, Humanitats, Disseny - Belles Arts, Informació i Documentació, ADE i Eng. Aeronàutica,... i estudis en les diferents universitats: UB, UAB, URL, UPC, UPF i UOC. Molts són usuaris del servei d’intèrprets, com a eina d’accessibilitat i inclusiva, amb cobertura de les hores total o quasi total. Pel que fa a les pròtesis auditives, hi ha varietat: usuaris d’IC, IC + audiòfon, audiòfons, i no usuari (cap pròtesi), reconeixen que és una ajuda complementària per a l'audició, a la comunicació i a l'accessibilitat però que no és la solució. La meitat dels joves són membres associats d’una o més associacions, considerant la importància de que hi hagi contacte entre ells, i participen en activitats adreçades a la joventut sorda.

Entre les dificultats comunes són:

- La poca consciència en l’atenció dividida dels estudiants sords. Han de demanar els apunts, sovint; sinò no poden seguir al professor i/o a l’intèrpret de LSC. Dificultats per apuntar-ho tot el que es diu.

- Els vídeos i documentals estan majoritàriament sense subtítols. Els han baixat la nota per no aportar la informació rel·levant. CDs d’àudios que no poden escoltar.

- Hi ha dificultats de seguiment de les classes lectives per lectura labial i restes auditives. Ubicació difícil i moviment excessiu dels professors. Apaguen llums per fer presentacions, que dificulta el seguiment.

- Hi ha poc coneixement de la sordesa per part del professorat. Hi ha poca conscienciació. Veuen que es comuniquen però que no poden seguir les explicacions dels professors i dels companys en igualtat de condicions. Tenir habilitats comunicatives no vol dir que tinguin accessibilitat als continguts dels estudis.

- És habitual el retard d’anticipació del temari per als intèrprets de LSC. Manca d’hores d’intèrpret de LSC per als treballs en grup, seminaris i debats.

Els joves van fer propostes:

- Tenir més conscienciació i informació plural sobre la sordesa a totes les oficines d’atenció de l’estudiant amb discapacitat i a tot el professorat.

- No confondre comunicació amb accessibilitat als continguts.

- Respectar més l’atenció dividida dels estudiants sords i ser més rigorosos amb els torns de paraula.

- Tenir present sempre l'adeqüació de les aules (ubicació) i facilitació dels apunts (també anticipar).

- Tenir una bona preparació de material accessible per a tothom (amb transcripció i subtitulació) dels documentals, vídeos i àudios.

- Incorporar els ILSC en qualsevol tipologia de sessió lectiva (exàmens, debats, seminaris, GT,...), a més de les classes habituals.

Properament penjarem un document sobre la I Trobada, amb les conclusions a partir de la transcripció que es va realitzar. A la Trobada vam comptar amb servei d'intèrpret de LSC i de transcripció per als joves sords no usuaris de la llengua de signes; afavorint l'accessibilitat plena per a les persones sordes (transcripció, subtitulació i presentació en diapositives) i el respecte a la diversitat de les persones sordes, molt important per als membres actius i no actius de la comunitat sorda.

En resum, la I Trobada d'Estudiants Sords Universitaris va ser molt interessant i enriquidora, i es realitzarà la II Trobada el 21 de novembre del 2015, amb una comissió tècnica per convertir-ho en un format més propera a una jornada, ja que la I Trobada ha estat una prova pilot.

Enllaç a les fotografies de la I Trobada, feu clic aquí.