miércoles, 17 de octubre de 2012

Odissea i lluita d'un estudiant sord català a Montpellier


Del 30 de setembre al 14 d'octubre del 2012 vaig estar a Montpellier (França) per participar a una estada de 15 dies per un projecte dels meus estudis de CFGS de Gestió de Transport a l'INS Joan Brossa amb 13 alumnes seleccionats més i dos professors. L'estada consistia en aprendre com fer negoci internacional amb alumnes francesos. Vam assistir a classes normals i teòriques al Lycée des Métiers Pierre Mendes de Montpellier i vam visitar dues empreses franceses. El resultat de l'estada va ser molt positiva, ja que vaig aprendre moltes coses d'allà com la cultura i la gastronomia. Vaig tenir la sort de que els meus companys i professors van aprendre nocions bàsiques de Llengua de Signes Catalana (LSC) per poder comunicar-se amb mi, ja que vaig tenir molts problemes amb el tema del servei d'interpretació a la LSC, de gestió d'aquest servei que va trigar una setmana de retard en sol·lucionar-ho. Els responsables d'aquesta mala gestió i retard són el CREDA de Barcelona i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que em va causar moltes dificultats de comunicació i d'aprenentatges mentres estava al Lycée, una setmana sense servei d'intèrpret. Vaig perdre molta informació, doncs moltes coses no les entenia. Però, els meus companys i professors varen fer un esforç molt gran per donar-me suport. Vaig utilitzar la webcam per tenir unes hores i uns dies d'intèrpret a través de l'ordinador i la connexió a internet, ja que la meva intèrpret estava a Barcelona i jo a Montpellier. Vaig poder aprofitar-ho per tenir una mínima informació només 4h amb ordinador a la setmana ja que no hi havia una bona xarxa d'internet. La meva família, professors i una logopeda van lluitar molt per trobar alguna solució que finalment vaig poder tenir només sis hores d'intèrpret de França, en Llengua de Signes Francesa (LSF) quan en realitat necessitava trenta hores, perquè la resta de dies estava "ocupada" en altres serveis. Interpretava en LSF i vaig poder aprendre una mica. La segona setmana va ser millor que la primera, vaig anar podent recuperar la informació que havia perdut durant la primera setmana, així que vaig poder aprendre i entendre moltes coses, con també vaig poder relacionar-me més amb els companys francesos. Finalment va ser un éxit perquè vaig poder acabar el projecte. Però, el CREDA de Barcelona i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no em van escoltar, i no escolten a les persones sordes. Font i fotos: Pere Cantenys (soci d'ADCS-DifuSord).

Veure vídeo, fer clic aquí.

Veure el Projecte, fer clic aquí.