jueves, 21 de febrero de 2013

Constitució del Consell Social de la LSC


El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha presidit la reunió de constitució del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, l'òrgan d'assesorament, consulta i participació social de la política lingüística del govern en relació amb la llengua de signes catalana. Aquest òrgan es va crear a l'octubre de 2011 com a desplegament del que estableix la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana, aprovada el 2010.

El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana s'adscriu a la Direcció General de Política Lingüítica del Departament de Cultura i te les funcions següents:
 • Estudiar i analitzar les qüestions relacionades amb el foment i la difusió de la llengua de signes catalana.
 • Assesorar el Govern sobre els mitjans per complir els objectius que marca la Llei de la Llengua de Signes Catalana.
 • Avaluar els objectius i els resultats de les actuacions relatives a aquesta llengua impulsades per la Generalitat.
La composició de l'òrgan és la següent: la presidència correspon el conseller de Cultura i està integrat per 14 membres, de les 7 membres en representació de la Generalitat i de les 7 membres en representació de les entitats del sector, professionals i persones usuàries de la llengua de signes catalana.

Representants de la Generalitat:
 • Ignasi Genovés i Avellana, departament de la Presidència.
 • Gemma Pifarré i Mata, departament competent en matèria de l'accesibilitat i persones amb discapacitat.
 • Gemma Alsina i Masmitjà, departament competent en matèria d'ensenyament.
 • Montserrat de Vehí i Torra, departament competent en matèria en funció pública.
Representants de les entitats del sector, professionals i persones usuaries de la llengua de signes catalana:
 • Santiago Frigola i Segimon, Federació de Persones Sordes de Catalunya.
 • Joan Martí i Castell, Secció Filològica de l'IEC.
 • Júlia Garrusta i Ribes, ACILS.
 • Raquel Perich i Berini, APANSCE.
 • José Francisco i Villanueva, com a persona de recorregut prestigi en el món de la recerca científica en relació amb la llengua de signes.
 • Josep Maria Segimon i Valentí, com a persona de trajectòria reconeguda en la defensa dels drets lingüístics i culturals de les persones usuàries de la llengua de signes catalana.
 • Esther Requena i Olea, com a persona representant d'una associació de persones usuaries de la llengua de signes catalana.
Les declaracions del conseller respecte a l'òrgan constituït: "Hem decidit fer un pla de treball perquè el Consell Social sigui un òrgan de dinamització en l'àmbit acadèmic, social, comunicatiu i administratiu de la llengua de signes catalana. Hem fet un pas endavant que serà molt útil per a la comunitat de prop de 25.000 persones que usen aquesta llengua, però també pels qui no la utilitzen, perquè tinguin consciència. Avui ratifiquem la convicció que, més enllà del català, del castellà i de l'aranès, tenim una llengua per conèixer, per dinamitzar, que és la llengua de signes catalana, que permet viure millor a un nombre significativament important de persones".

Font: Nota de Premsa del Departament de Premsa de la Conselleria de Cultura. Foto: Rafel Tixé, fotògraf d'ADCS-DifuSord.

Notícies en altres mitjans de comunicació:

Web Generalitat de Catalunya

Nació Digital

Més informació:

Article 50.6 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que reconeix la llengua de signes catalana.

Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana