martes, 23 de julio de 2013

Compareixences per la #LleiAccessibilitat


Avui 23 de juliol des de les 10h del matí, al Parlament de Catalunya, han comparegut les entitats Associació Discapacitat Visual Catalunya; la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica; la Federació Salut Mental Catalunya; la Federació de Persones Sordes de Catalunya; l'Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa; la Federació d'Associacions d'Implantats Coclears; l'ONCE; el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat i l'Associació de Persones amb Lesió Medul·lar i Grans Discapacitats Físiques de Catalunya. Des de la Comissió parlamentària de Benestar, Família i Immigració s'està tramitant la Llei d'Accessibilitat de Catalunya amb la previsió de llur aprovació a finals d'aquest any. 

Les compareixençes s'han pogut veure en directe a través del Canal Parlament, amb subtitulació i interpretació a la llengua de signes catalana, plenament accessible per a les persones sordes. Accés directe fent clic aquí i aquí.

A les 11.45h, el grup referent a la discapacitat auditiva o sordesa, han fet les compareixences el president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, Antonio Martínez; el president de l'Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa, Ricard López; la coordinadora de la Federació d'Associacions d'Implantats Coclears, Teresa Amat. Els tres han fet emfàsi en la necessitat d'implantar les mesures d'accessibilitat en tots els àmbits de la societat per a un accés a la informació i formació per a totes les persones sordes i sordcegues, independentment del seu codi o perfil comunicatiu, com també de la necessitat d'una correcta implementació de la Llei 17/2010 de la Llengua de Signes Catalana, sobretot a l'àmbit educatiu i universitari per garantir l'accés en condicions d'igualtat a la informació. També han criticat que la societat encara és poc sensible envers les persones sordes, degut a la seva invisibilitat.

Podeu veure més fotografies fent clic aquí.

Accés directe als vídeos de les compareixences, fent clic aquí i aquí.

Accediu a la notícia de la Federació de Persones Sordes de Catalunya fent clic aquí.

Accediu a la notícia de l'Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa fent clic aquí.