miércoles, 6 de noviembre de 2013

ADCS-DifuSord a l'Espai d'Inclusió de Les Corts
El dimarts 5 de novembre, el Monestir de Pedralbes va acollir l'acte de constitució de l'Espai d'Inclusió 20+20+20, una plataforma diversa i transversal que treballarà amb l'objectiu per eliminar barreres i obstacles socials. Durant l'acte, conduït per Oriol Izquierdo i amb intervencions de Lola de la Fuente (Associació Esclat), Marta Vinardell (Associació per la Difusió de la Comunitat Sorda - DifuSord), Margarita Preciado (Hotel Hilton) i Antonio Centeno (expert en inclusió), es va presentar el volum 'Les Corts, barris inclusius', una radiografia de l'estat actual de la inclusió a les Corts amb introduccions de Fernando Alonso (director de Acceplan) i Toni Vilà (membre de l'IGOP), i la "Declaració per la Inclusió del Districte de les Corts", que sintetitza la voluntat de tots els membres fundacionals. L'Espai 20+20+20 aglutina tres grans grups de membres: entitats de persones amb discapacitat, entitats veïnals i esportives de tercer nivell, i empreses i institucions dels barris de les Corts. Cadascun d'aquests grups està format aproximadament per uns 20 membres, cosa que ha donat peu a batejar la plataforma amb el nom de 20+20+20. El Districte de les Corts impulsa aquesta plataforma, la finalitat de la qual és la integració de les persones amb discapacitat en tots els àmbits, des de l'acadèmic a l'esportiu, i des del relacional al laboral. I ho vol fer sumant les voluntats i les capacitats d'actors socials diversos, els quals, des de les seves perspectives específiques, poden aportar conceptes innovadors per enriquir un debat necessari per analitzar com ampliar les accions d'integració. En definitiva, el que es pretén és que la inclusió es converteixi en una característica natural i inherent a qualsevol activitat social. O, dit d'altre forma, assolir l'objectiu d'una societat inclusiva.

Amb aquesta iniciativa, que s'emmarca en el desenvolupament del que contemplen tant la Mesura de Govern "Les Corts, un compromís vers la inclusió" com el Pla d'Inclusió de Barcelona 2012-2015, les Corts intensifica les accions que duu a terme a favor de la inclusió. Una línia de treball en la qual vol convertir-se en referent, recollint la tradició del districte, que aglutina el treball de 22 entitats que s'organitzen per incloure, reforçar i integrar les persones amb discapacitat en les activitats diàries de la ciutat des de fa anys i que compta amb el suport del Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat del districte de les Corts. Font: Districte de Les Corts, Ajuntament de Barcelona.


Documents que podeu descarregar:
  • Dossier "Les Corts. Barris Inclusius" feu clic aquí. A les pàgines 17 i 25 fen referència a ADCS-DifuSord.
  • Declaració per la Inclusió de Les Corts, feu clic aquí.

Fotografies de l'Acte, feu clic aquí.